Cenník služieb

Spočítajte si...

 
 
Korekcia textu1
Druh textu Rukopis
(prvotná oprava)
Korektúra
(druhotná oprava)
Klasik Expres Klasik Expres
Bežný 1,50 € 3,00 € 1,00 € 2,00 €
Odborný 2,50 € 5,00 € 2,00 € 4,00 €
Cenník platný od 01.02.2011, nie sme platcami DPH.

Termíny dodania:

Klasik do 40 normostrán do 5 pracovných dní
40 a viac strán podľa dohody
Expres do 15 normostrán do 24 hodín od prijatia objednávky
do 30 normostrán do 48 hodín od prijatia objednávky
30 a viac strán podľa dohody

V cene je zahrnutá:

Zľavy:

Vysvetlivky:

Pravidlá:

  1. V tabuľke sú uvedené ceny za jednu normostranu A4.
  2. Nárok na zľavu má každý, kto sa preukáže platným študentským preukazom.